Gautamiputra Satakarni Movie Team Maha Rudrabhishekam Event at Filmnagar Daivasannidanam

Gautamiputra Satakarni Movie Team Maha Rudrabhishekam Event at Filmnagar Daivasannidanam